Belastinginstellingen

Dit artikel bevat informatie over de belastinginstellingen van uw winkel. Normaal gesproken hoeft u de belastinginstellingen niet aan te passen. Uw provider moet ervoor zorgen dat de BTW-tarieven, belastinggebieden en belastingtarieven altijd up-to-date zijn. Houd er rekening mee dat alle tabbladen in de belastinginstellingen zijn gekoppeld. Elke wijziging die u aanbrengt, kan ook van invloed zijn op de andere tabbladen. Daarom is het aan te raden om te beginnen bij het tabblad Belastingmodel.

Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de belastingregels in het land van uw winkel voordat u wijzigingen in de belastinginstellingen van uw winkel aanbrengt. Raadpleeg voor meer informatie de officiële bronnen die door het land van uw winkel worden verstrekt of overweeg het raadplegen van een belastingadviseur.

Belastingmodel

In het tabblad Belastingmodel kunt u de basisinstellingen met betrekking tot het belastingmodel van uw winkel instellen. Als uw winkel zich in de Europese Unie (EU) bevindt, kunt u hier ook de respectieve instellingen voor de belasting van uw buitenlandse verkopen binnen de EU uitvoeren. Raadpleeg voor meer informatie de secties: Btw-hervorming van de EU: leveringsdrempels en de éénloketsysteem OSS (One Stop Shop), Belasting over verkopen binnen de EU en Uitzonderingen voor EU-landen.

Volg onderstaande stappen om wijzigingen in het belastingmodel aan te brengen:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar InstellingenBelastingen.
  Het tabblad Belastingmodel is het standaard/eerste tabblad.
 2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Prijsinformatie in de winkel hoe u de prijsinformatie in uw winkel wilt weergeven. U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Prijzen incl. btw (bruto)
   Onder prijzen in de administratie kunt u in de beheerzone ook beslissen of u netto- of brutoprijzen wilt invoeren.
  • Prijzen excl. btw (netto)
   Onder prijzen in de administratie kunt u in de beheerzone ook beslissen of u netto- of brutoprijzen wilt invoeren.
  • Vrijgesteld van btw
   Voeg een infotekst toe of behoud de voorgestelde tekst in het tekstveld Btw-info vermeld in winkel, winkelmandje, e-mails en besteldocumenten om uw klanten over de btw-vrijstelling te informeren.
   Houd er rekening mee dat niet alle winkels van deze optie gebruik kunnen maken. Controleer voordat u deze optie kiest of deze voldoet aan de belastingwetgeving in uw land.
 3. Selecteer Opslaan.

Btw-hervorming van de EU: leveringsdrempels en de éénloketsysteem OSS (One Stop Shop)

Info

Let op: het volgende gedeelte is enkel van toepassing op handelaren in de Europese Unie (EU).

Op 1 juli 2021 is een btw-hervorming voor online verkopen binnen de EU van kracht geworden. Deze hervorming stelt een algemene drempel vast voor het totaal van alle buitenlandse verkopen binnen de EU. Als deze drempel wordt overschreden, moet voor alle transacties binnen de EU de btw worden verwerkt volgens de wetgeving en belastingtarieven van de bestemmingen waaraan wordt verkocht. Als de drempel niet wordt overschreden, worden de verkopen belast zoals gebruikelijk en gebeurt dit standaard tegen het plaatselijke nationale belastingtarief dat van toepassing is in het land van de winkel van de handelaar.

Om btw-aangiftes en -betalingen mogelijk te maken zal het vestigingsland zorgen voor een zogenaamd "éénloketsysteem" OSS (One Stop Shop) voor handelaren, een onlineportal om de procedure te centraliseren. Op deze wijze hoeven handelaren zich slechts eenmalig te registreren voor al hun verkopen binnen de EU en kunnen zij alle btw centraal blijven betalen in hun vestigingsland zonder dat zij zich in andere EU-landen hoeven te registreren.

Info

Raadpleeg de artikelen van de Europese Commissie of overweeg uw belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over de juiste belasting voor uw winkel, persoonlijk advies, verkopen binnen EU-bestemmingen door handelaren van buiten de EU en details over bijvoorbeeld de afhandeling van verkoop- of fulfilmentportals zoals het Amazon PAN EU Programme.

Belasting over verkopen binnen de EU

Handelaren in de Europese Unie (EU) komen in de volgende sectie meer te weten over het instellen van de belasting voor hun buitenlandse EU-verkopen om te voldoen aan de huidige regelgeving voor buitenlandse verkopen in de EU.

Volg de onderstaande stappen om de belasting van uw buitenlandse verkopen in de EU te bewerken:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar InstellingenBelastingen.
 2. Selecteer de toepasselijke optie
  • Belasting volgens land van de winkel
   U kunt deze optie selecteren als het nettototaal van uw buitenlandse verkopen binnen de EU onder de vastgestelde drempel ligt.
  • Belasting volgens land van bestemming
   Selecteer deze optie als het nettototaal van uw buitenlandse verkopen binnen de EU hoger is dan de vastgestelde drempel. Met deze optie worden alle EU-brede verkopen via uw winkel belast volgens de belastingtarieven van uw verkoopbestemmingen. Raadpleeg het artikel Producten toevoegen en aanmaken en de sectie Uitzonderingen voor EU-landen voor meer informatie over de belastinginstellingen voor afzonderlijke producten.
 3. Selecteer Opslaan.

In het tabblad Belastingmatrix vindt u het volgende overzicht van het nettototaal van uw huidige verkopen ten opzichte van de grenswaarde. Voor dit overzicht wordt alleen gekeken naar buitenlandse verkopen binnen de EU.Bildschirmfoto_2021-09-20_um_10.34.54.png

Belastingmatrix

In het tabblad Belastingmatrix vindt u een tabel met de belastinggebieden en BTW-tarieven die u op de andere tabbladen hebt ingesteld of die de standaardinstellingen zijn voor het land van uw winkel. Het standaard belastinggebied/de standaard klasse is aangeduid met een sterretje (*). Raadpleeg de sectie Belastinggebieden om de belastinggebieden te bewerken. Raadpleeg de sectie BTW-tarieven om de BTW-tarieven te bewerken.

Houd er rekening mee dat u de belastingmatrix niet kunt aanpassen als Belasting volgens land van bestemming is geselecteerd. U moet de instelling eerst in Belasting volgens land van de winkel wijzigen als u de belastingmatrix wilt aanpassen. Zet hiervoor de belastingmatrix terug naar de standaardinstellingen.

Volg de onderstaande stappen om de belastingtarieven voor BTW-tarieven te bewerken:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar InstellingenBelastingen en open het tabblad Belastingmatrix.
 2. Selecteer Aanpassen.
 3. Lees en houd rekening met het waarschuwingsbericht:

  Uw provider zorgt ervoor dat de BTW-tarieven, belastinggebieden en belastingtarieven altijd up-to-date zijn. Als u doorgaat met deze stap, is het uw verantwoordelijkheid om de gegevens te onderhouden en bij te werken, aangezien deze niet langer automatisch worden bijgewerkt.

  Houd er rekening mee dat uw winkel tijdelijk niet beschikbaar is terwijl u de belastingmatrix bewerkt.

 4. Bevestig uw keuze door Aanpassen opnieuw te selecteren.
 5. Bewerk de belastingtarieven.
  Houd er rekening mee dat u maximaal twee cijfers achter de komma kunt gebruiken.
 6. Selecteer Opslaan.
Selecteer Standaardinstellingen herstellen om al uw wijzigingen ongedaan te maken. Bevestig uw keuze door Standaardinstellingen herstellen opnieuw te selecteren.

Belastinggebieden

In het tabblad Belastinggebieden kunt u alle beschikbare belastinggebieden bekijken. Selecteer Toewijzing van landen om te zien welke landen aan welk belastinggebied zijn toegewezen. Bij het plaatsen van een bestelling bepaalt uw winkel automatisch het belastinggebied op basis van het leveringsadres van de klant.

Voorzichtig

Houd er rekening mee dat u de instellingen in het tabblad Belastinggebieden meestal niet kunt wijzigen. U moet eerst de Belastingmatrix aanpassen en het waarschuwingsbericht accepteren als u de instellingen wilt bewerken.

Volg de onderstaande stappen om een belastinggebied toe te voegen:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar InstellingenBelastingen en open het tabblad Belastinggebieden.
 2. Selecteer + Toevoegen.
 3. Voeg de naam van het belastinggebied toe in het tekstveld.
 4. Selecteer Toevoegen.
  Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Activeer het selectievakje en selecteer TrashIcon1.png, om een belastinggebied te verwijderen. Bevestig uw keuze door Verwijderen te selecteren. Een als standaardselectie ingesteld belastinggebied of een belastinggebied dat standaard is voor alle extra landen, kunt u niet verwijderen. Als u landen wilt toewijzen aan een ander belastinggebied, raadpleegt u de sectie Toewijzing van landen.

Bovendien kunt u bij het toevoegen van een nieuw product zelf bepalen van welk belastinggebied u de belastingtarieven wilt toepassen. U vindt de belastingtarieven van het standaard belastinggebied op de productpagina, in de sectie Prijs, in het vervolgkeuzemenu BTW-tarief.

Volg de onderstaande stappen om het standaard belastinggebied te wijzigen:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar InstellingenBelastingen en open het tabblad Belastinggebieden.
 2. Selecteer Standaardselectie voor het belastinggebied dat u als standaard wilt instellen.
 3. Selecteer Opslaan.

Toewijzing van landen

Houd er rekening mee dat u de instellingen in het tabblad Belastinggebieden meestal niet kunt wijzigen. U moet eerst de Belastingmatrix aanpassen en het waarschuwingsbericht accepteren als u de instellingen wilt bewerken.

Volg de onderstaande stappen om de toewijzing van landen te bewerken:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar Instellingen → Belastingen, open het tabblad Belastinggebieden en selecteer Toewijzing van landen.
  De vermelde landen zijn afhankelijk van het land van uw winkel en uw instellingen onder Instellingen → Internationalisering. U kunt ook meerdere uitzonderingen per land toevoegen. Voor sommige regio's is dit nodig omdat hun belastingregels verschillen van de instellingen van het land. U kunt geen uitzondering toevoegen voor de Standaard voor alle extra landen.
 2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Belastinggebied een belastinggebied om voor elk land toe te passen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de belastinggebieden die u eerder hebt toegevoegd in het tabblad Belastinggebieden.
 3. Selecteer Opslaan.

BTW-tarieven

In het tabblad BTW-tarieven kunt u alle beschikbare BTW-tarieven bekijken. U kunt het BTW-tarief voor elk product instellen in het vervolgkeuzemenu BTW-tarief op de productpagina in de sectie Prijs.

Houd er rekening mee dat u de instellingen in het tabblad BTW-tarieven meestal niet kunt wijzigen. U moet eerst de Belastingmatrix aanpassen en het waarschuwingsbericht accepteren als u de instellingen wilt bewerken.

Toevoegen/verwijderen van BTW-tarieven

Volg de onderstaande stappen om een BTW-tarief toe te voegen:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar InstellingenBelastingen en open het tabblad BTW-tarieven.
 2. Selecteer + Toevoegen.
 3. Voeg de naam van het belastinggebied toe in het tekstveld.
 4. Selecteer Toevoegen.
  Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Activeer het selectievakje en selecteer TrashIcon1.png, om een BTW-tarief te verwijderen. Bevestig uw keuze door Verwijderen te selecteren. Een als standaardselectie ingesteld BTW-tarief kunt u niet verwijderen.

Voorzichtig

Houd er rekening mee dat u de inhoud van bestellingen die verwijzen naar een verwijderd BTW-tarief niet meer kunt wijzigen.

Standaard BTW-tarief

Bovendien kunt u beslissen welk BTW-tarief de standaardselectie moet zijn wanneer u een nieuw product toevoegt. Het respectieve BTW-tarief wordt automatisch geselecteerd. Als u een ander BTW-tarief wilt toewijzen, moet u het selecteren in het vervolgkeuzemenu BTW-tarief op de productpagina in de sectie Prijs.

Volg de onderstaande stappen om de standaardbelastingklasse te wijzigen:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar InstellingenBelastingen en open het tabblad BTW-tarieven.
 2. Selecteer Standaardselectie voor het belastinggebied dat u als standaard wilt instellen.
 3. Selecteer Opslaan.

Uitzonderingen voor EU-landen

Als uw winkel zich in de EU bevindt en u hebt de optie Belasting volgens land van bestemming geselecteerd in de instellingen van uw belastingmodel, kunt u ook uitzonderingen instellen voor andere EU-landen dan het land waarin uw winkel zich bevindt. Dit is nuttig wanneer er in sommige EU-landen andere btw-tarieven gelden voor bepaalde productgroepen. In sommige landen geldt bijvoorbeeld een lager btw-tarief voor basisvoedsel.

Zo gaat het in zijn werk:

 1. Navigeer in de zijbalk op de administratiepagina naar ProductenProducten weergeven.
 2. Selecteer het product waarvoor u een uitzondering wilt instellen.
 3. In het gedeelte Prijs selecteert u in het vervolgkeuzemenu onder Btw-tarief de koppeling Uitzonderingen voor andere EU-landen.
  Er verschijnt een pop-upvenster.
 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Land het EU-land waarvoor u een uitzondering wilt toevoegen.
 5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Btw-tarief het btw-tarief dat u voor dit land wilt toepassen.
 6. Selecteer + Uitzondering toevoegen als u meer uitzonderingen wilt toevoegen. Herhaal stap 4 en 5.
 7. Selecteer Opslaan zodra u klaar bent.

U hebt nu verschillende btw-tarieven ingesteld voor de gewenste EU-landen. Het aantal uitzonderingen dat u hebt toegevoegd, wordt weergegeven achter de koppeling Uitzonderingen voor andere EU-landen. Op die manier kunt u eenvoudig bijhouden of u al belastinguitzonderingen hebt ingesteld voor dit product en zo ja, hoeveel.

Om een uitzondering te verwijderen, opent u de koppeling Uitzonderingen voor andere EU-landen weer, selecteert u DeleteIconWhite.png naast de gewenste uitzondering en bevestigt u de wijzigingen met Opslaan.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3