Producttypen en -kenmerken

Wat zijn producttypen?

U kunt verschillende producttypen definiëren in het administratiegedeelte van uw winkel, bijvoorbeeld Schoenen, Petten of Boeken. Voor elk producttype kunt u kenmerken definiëren. Kenmerken van het producttype Schoenen kunnen bijvoorbeeld Maat, Kleur en Materiaal zijn.

Deze kenmerken zijn aanvullingen op de standaardinstellingen van elk product (bijvoorbeeld naam en omschrijving).

Als u een product aan een producttype hebt toegewezen, kunt u de bijbehorende kenmerken voor het product opgeven.

Producttypen en kenmerken hebben het volgende doel:

 • De kenmerken kunnen op de productpagina’s in uw winkel worden weergegeven, naast de omschrijving. Op die manier kunt u uw klanten op een overzichtelijke manier uitgebreidere informatie over het product bieden.
 • Producttypen en kenmerken vormen de basis voor producten met variaties. Als u bijvoorbeeld een T-shirt verkoopt in verschillende maten en kleuren, dan kunt u producttypen en kenmerken gebruiken om die variaties te definiëren.

Let op:

Producttypen lijken op categorieën, maar zijn wel degelijk iets anders. Categorieën zijn zichtbaar in uw winkel en geven uw producten op een gestructureerde manier weer. Producttypen zijn echter een hulpmiddel voor het beheren van productkenmerken. Lees het artikel Categorieën beheren voor meer informatie over categorieën.

Een speciale functie: Het producttype Basis

Het producttype Basis speelt een speciale rol. Alle producten worden in eerste instantie toegewezen aan dit producttype. Daarnaast is dit het standaard producttype voor alle andere producttypen. Alle kenmerken ervan worden automatisch toegepast op nieuwe producttypen die worden aangemaakt.

Een nieuw producttype aanmaken

 1. Navigeer in de zijbalk op de administratiepagina naar ProductenProducttypen beheren.
 2. In de tabel worden alle beschikbare producttypen weergegeven. Selecteer + Toevoegen.
 3. Voer een Naam in voor het nieuwe producttype.
 4. Selecteer Toevoegen.
  Het producttype is toegevoegd.
 5. In de tabel onder Kenmerken worden alle kenmerken van dit producttype weergegeven. Selecteer de knop + Toevoegen als u een nieuw kenmerk wilt toevoegen.
 6. Voer een Naam in voor het kenmerk.
 7. Selecteer een van de volgende typen kenmerken:
  Type Toepassing Voorbeeld
  Tekst Allerlei soorten tekst: namen, adressen, omschrijvingen, enz. Kenmerk Auteursnaam voor het producttype Boek
  Tekst met waardeselectie Vergelijkbaar met het type Tekst, maar voor dit kenmerk wordt een reeks mogelijke waarden gedefinieerd. Als u bijvoorbeeld de kenmerken van een nieuw product voor dit producttype opgeeft, kunt u een van deze waarden selecteren in plaats van zelf een tekst invoeren. Kenmerk Auteursnaam voor het producttype Boek, als er slechts een beperkt aantal auteurs is
 8. Selecteer Toevoegen
 9. Als er voor het geselecteerde producttype kenmerken met waardeselectie zijn, kunt u daar nu de mogelijke waarden voor opgeven. Zo niet, dan is het instellen van de kenmerken voltooid. Als u bijvoorbeeld het kenmerk Kleur hebt toegevoegd voor producttype Trui en het type kenmerk is Tekst met waardeselectie, dan kunt u nu de verschillende waarden invoeren, zoals rood, groen en blauw. Om dit te doen, selecteert u in de tabel de naam van het kenmerk dat u wilt bewerken.
 10. Onder Waarden voert u een waarde in, bijvoorbeeld Rood.
  Onderaan wordt een nieuwe regel toegevoegd waar u meer waarden kunt invoeren.
 11. Selecteer Opslaan wanneer u alle waarden hebt ingevoerd.
 12. Als u waarden voor andere kenmerken wilt opgeven, selecteert u bovenaan de naam van het producttype en herhaalt u stappen 9 t/m 13.

Een product aan een producttype toewijzen en de kenmerken an het product bewerken

 1. Navigeer in de zijbalk op de administratiepagina naar ProductenProducten weergeven.
 2. Selecteer het productnummer van het product dat u wilt bewerken.
 3. In het gedeelte Kenmerken onder de optie Producttype kunt u het gewenste producttype selecteren.
 4. Sla de wijzigingen op.
 5. Nu zijn de productkenmerken van het gewenste producttype beschikbaar in het gedeelte Kenmerken. Pas hier alle instellingen aan.
 6. Selecteer Opslaan.

Info

Als u kenmerken wilt verwijderen die zijn overgenomen van het producttype Basis of de volgorde ervan wilt veranderen, moet u het producttype Basis openen en de wijzigingen daarin doorvoeren. In het artikel De volgorde van elementen wijzigen vindt u meer informatie over het aanpassen van de volgorde.
Zodra er variaties voor een product bestaan, kan het producttype van dat product niet meer worden gewijzigd.
Een producttype kan alleen worden verwijderd als er geen enkel product aan is toegewezen. Gebruik geavanceerd zoeken naar producten om alle producten van een producttype te vinden en verwijderen. Lees het artikel Zoekfunctie in het administratiegedeelte voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 11 van 30