De volgorde van elementen wijzigen

U kunt de volgorde wijzigen waarin bepaalde typen lijstvermeldingen worden weergegeven aan uw klanten in uw winkel. Wanneer dit mogelijk is, wordt in de betreffende tabel een kolom met de naam Sorteervolgorde weergegeven en/of kunt u dit symbool in de tabel zien:

Info

U kunt ook de volgorde van pagina's in uw menu wijzigen. Zie De volgorde van pagina's wijzigen voor meer informatie.

De volgorde van elementen in de online winkel wijzigen

  • Als het symbool beschikbaar is in een tabel, kunt u erop klikken en het element vervolgens slepen en neerzetten op de gewenste positie.
  • Als er de kolom Sorteervolgorde in de tabel staat, kunt u daar waarden voor elk element invoeren. Het element met de laagste waarde wordt weergegeven op positie één, het element met de op één na laagste waarde op positie twee enzovoort.

Sla de wijzigingen op. De items in de lijst worden nu permanent in de gewenste volgorde weergegeven, zowel voor u in het administratiegedeelte als voor uw klanten in de online winkel.

Hoe elementen in tabellen sorteren (alleen zichtbaar voor u)

Als u tabellen bekijkt met veel items (bijvoorbeeld lijsten met producten) in het administratiegebied, kunt u bepalen hoe deze moeten worden gesorteerd.

Selecteer in de kopregel van de tabel de naam van de kolom waarop moet worden gesorteerd. Selecteer bijvoorbeeld in de lijst met uw producten de Naam om de informatie in de tabel weer te geven, gesorteerd op productnamen.

De lijstitems worden dan standaard in oplopende volgorde gesorteerd, bijvoorbeeld van A tot Z. Om de lijstitems in aflopende volgorde weer te geven, selecteert u opnieuw de naam van de kolom in de kopregel.

Deze sortering geldt alleen voor u en wordt niet opgeslagen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 8