Update van Base-versie naar Now: De productbeschrijvingen controleren

Info

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor winkeliers aan wie in het administratiegedeelte van hun shop in de Base-versie een overgang naar de Now-versie is aangeboden.

Algemene informatie over productbeschrijvingen

Voor ieder product in uw shop kunt u een productbeschrijving invoeren. Deze beschrijving verschijnt dan op de pagina voor het product.

Om de beschrijving van een product te bewerken, kiest u in het administratiegedeelte in het hoofdmenu Producten, vervolgens Producten tonen en tenslotte in de tabel het artikelnummer van het product. Vervolgens kunt u bij Beschrijving de productbeschrijving bewerken.

Overname van productbeschrijvingen bij de update van Base naar Now

Bij de update van Base naar Now worden de productbeschrijvingen in uw shop overgenomen.

Maar er zijn een aantal bijzonderheden:

  • In de Now-versie zijn er bij de productbeschrijvingen geen tabellen meer. Bij de update van Base naar Now worden de tabellen niet overgenomen. U moet daarom alle productbeschrijvingen die vroeger tabellen bevatten, in uw Now-shop aanpassen.
  • In de Now-versie zijn er bij de productbeschrijvingen geen apps meer (bijv. contentsliders of bookmarks voor sociale media). Bij de update van Base naar Now worden deze niet overgenomen.
  • In de Base-versie was het mogelijk productbeschrijvingen weer te geven op tabbladen. In de Now-versie komt deze optie niet meer voor. De tekst van de productbeschrijving verschijnt dus nu rechtstreeks op de pagina.
  • In de Now-versie kunnen productbeschrijvingen niet meer als broncode worden bewerkt.

De productbeschrijvingen controleren

Vanwege de hierboven beschreven bijzonderheden moet u de beschrijvingen van uw producten in de Now-shop controleren om er zeker van te zijn dat deze correct worden weergegeven.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 5