Upload uw producten naar Google

Door uw producten te uploaden naar Google, kunt u ze gratis aan miljoenen mensen laten zien in het tabblad Shopping op Google. De productfeed groepeert uw producten op basis van de toegewezen kenmerken. Zodra u uw producten hebt geüpload, kunt u ook uw eerste Performance Max-campagne maken.

Voordat u uw producten kunt uploaden om uw productfeed aan te maken, moet u eerst een Merchant Center-account verbinden aan uw winkel.

Producten uploaden naar Google

Controleer voordat u producten uploadt naar Google of de instellingen en producten van uw winkel voldoen aan de vereisten van Google, zoals beschreven in het artikel Voldoe aan de vereisten om producten naar Google te uploaden.

 1. Navigeer in de zijbalk van de administratie naar MarketingGoogle. Blijf op het standaard tabblad en open de tweede pagina Productfeed.
 2. Selecteer de levermethode in het keuzemenu Levermethode.
  Deze levermethode wordt weergegeven voor alle geüploade producten op Google.

  Let op:

  Verzeker u ervan dat de levermethode die u hier selecteert, beschikbaar is voor alle producten die u naar Google wilt uploaden. U kunt dit aanpassen in de instellingen van het product of de levering.
  Houd er rekening mee dat als u de geselecteerde levermethode later wilt wijzigen, u de toewijzing van alle producten ongedaan moet maken en ze opnieuw moet uploaden.
 3. Selecteer + Producten toewijzen.
  De weergave Producten toewijzen verschijnt.
 4. Wijs de producten toe die u naar Google wilt uploaden voor uw productfeed:
  • Hoofdproducten/producten zonder variaties uploaden:
   • Vink de keuzevakjes van de betreffende producten aan en selecteer Geselecteerde producten uploaden als u alleen specifieke producten naar Google wilt uploaden.
    U kunt uw toegewezen producten controleren op het tabblad Geselecteerde elementen.
   • Selecteer Alle producten uploaden als u alle producten aan de productupload wilt toewijzen.

    Let op:

    Houd er rekening mee dat u hiermee geen variaties uploadt! Als u ook variaties wilt uploaden, moet u deze handmatig toewijzen zoals hieronder beschreven.
  • Variaties uploaden:

   Let op:

   Het is niet voldoende om alleen het hoofdproduct te uploaden! Alle variaties van het product dat u op Google wilt weergeven, moeten ook worden toegewezen voor de upload.
   Het hoofdproduct en de variaties zijn gekoppeld via de Productgroep-ID en worden samen weergegeven op Google.

   Zo wijst u variaties toe in de weergave Producten toewijzen:

   1. Selecteer de naam van het hoofdproduct. De productnaam van producten met variaties is een koppeling.
    Er wordt een subpagina geopend.
   2. Activeer de bijbehorende selectievakjes van alle variaties die u wilt uploaden.
   3. Selecteer Producten in de kop om terug te keren naar het productoverzicht en herhaal stap 1-2 als u variaties van andere producten wilt toewijzen.
   4. Controleer de toegewezen producten op het tabblad Geselecteerde elementen.
   5. Selecteer Geselecteerde producten uploaden.

U hebt producten toegewezen die naar Google moeten worden geüpload. Alle toegewezen producten worden naar Google geüpload en komen in de wachtrij voor goedkeuring. Dit kan een aantal dagen duren. Bekijk de status in de tabel onderaan de pagina. Alleen producten die door Google zijn goedgekeurd en geactiveerd, worden weergegeven op het tabblad Shopping in Google.

Als een of meer van uw producten niet naar Google kunnen worden geüpload, omdat deze niet aan de vereisten voldoen, wordt bovenaan de pagina een waarschuwingsbericht met meer informatie weergegeven. De betreffende producten worden niet weergegeven in de tabel Google productstatussen. Raadpleeg het gedeelte Probleemoplossing voor meer informatie over de verschillende foutberichten.

Als u alle problemen hebt opgelost, kunt u uw toegewezen producten opnieuw uploaden door Opnieuw uploaden te selecteren.

Hoe u producten uit uw catalogus verwijdert

Info

Als u producten in uw winkel wilt verwijderen die u eerder naar Google hebt geüpload, is het raadzaam om deze eerst uit de Google-productfeed te verwijderen.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Navigeer in de zijbalk van de administratie naar MarketingGoogle. Blijf op het standaard tabblad en open de tweede pagina Productfeed.
  De tabel onderaan geeft een overzicht weer van alle geüploade producten.
 2. Maak de toewijzing van producten ongedaan om ze uit uw productfeed te verwijderen:
  • Activeer de respectieve selectievakjes en selecteer Toewijzing ongedaan maken als u de toewijzing van specifieke producten ongedaan wilt maken.
  • Selecteer Alle toewijzingen ongedaan maken als u alle producten wilt verwijderen.
   Als u Alle toewijzingen ongedaan maken selecteert, worden alle producten in uw Merchant Center-account verwijderd en worden ze niet meer weergegeven op Google. Dit heeft ook invloed op eventuele producten in uw Merchant Center-account die u eerder via andere integraties hebt toegevoegd.

U hebt de producten uit uw productfeed verwijderd en ze worden binnenkort uit uw Merchant Center-account verwijderd.

Geüploade producten bijwerken

U wilt natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om eerder geüploade producten te wijzigen. Alle eventuele wijzigingen die na de eerste upload aan deze producten worden gemaakt, worden automatisch eenmaal per dag doorgevoerd in uw productfeed. U kunt de geüploade producten ook handmatig bijwerken door Opnieuw uploaden te selecteren.

Houd er rekening mee dat het tot 24 uur kan duren voordat bijwerkingen aan uw producten zichtbaar zijn op Google en dat alle producten met gewijzigde productgegevens opnieuw kunnen worden beoordeeld door Google.

Google productstatussen

Symbool Status Beschrijving
🟣 Afgekeurd Uw product is niet goedgekeurd door Google en niet actief. Er zijn een aantal veelvoorkomende redenen waarom producten kunnen worden afgekeurd. Raadpleeg Google Merchant Center Help voor meer informatie.
🟡 In behandeling Uw product is in behandeling en wordt niet weergegeven op het tabblad Shopping, omdat het momenteel beoordeeld wordt door Google. Raadpleeg Google Merchant Center Help voor meer informatie.
🟢 Actief Uw product is goedgekeurd door Google en actief. U kunt er nu reclame voor maken op Google en het product gebruiken in een Performance Max-campagne. Raadpleeg Google Merchant Center Help voor meer informatie.

Probleemoplossing

In het volgende gedeelte vindt u informatie over het oplossen van problemen en fouten die u kunt tegenkomen bij het uploaden van producten naar Google. Als een van deze problemen zich voordoet, wordt er bovenaan de pagina een waarschuwingsbericht met meer informatie getoond. Dit bericht informeert u op welke producten het probleem van toepassing is en bevat meer informatie over het probleem.

Alle producten die in het waarschuwingsbericht worden vermeld, zijn niet geüpload naar Google of zijn geüpload met gewijzigde productgegevens. Als u alle problemen hebt opgelost, moet u uw producten opnieuw uploaden door Opnieuw uploaden te selecteren.

Hieronder vindt u meer informatie over de volgende foutberichten:

Let op:

Er zijn mogelijk andere waarschuwingsberichten die niet in dit artikel worden vermeld. Raadpleeg ook de informatie in het waarschuwingsbericht en raadpleeg Google Merchant Center Help voor verdere hulp.
Houd er rekening mee dat er mogelijk meer aanpassingen nodig zijn, voordat uw producten op Google worden weergegeven. Al uw producten moeten worden goedgekeurd door Google voordat ze op het tabblad Shopping worden weergegeven. Als Google een of meer problemen ontdekt, worden die per product weergegeven in de kolom Problemen. Selecteer de betreffende foutmelding en volg de instructies voor meer informatie.

Te veel tekens

Er is een maximaal aantal tekens dat u kunt gebruiken voor de productnaam en de omschrijving. De productnaam mag uit maximaal 150 tekens bestaan en de productomschrijving uit maximaal 10.000 tekens. Lees het artikel Producten toevoegen en instellen voor meer informatie over het bewerken van productgegevens.

Geen omschrijving

Elk product waarvoor u wilt adverteren op Google moet een omschrijving hebben. Lees het artikel Producten toevoegen en instellen voor meer informatie.

Geen geldige kenmerken voor de vereiste productinformatie (Age_group, Color, Gender, Material, Pattern, Size)

Voor sommige producten, met name kleding, is aanvullende informatie vereist die u niet via de normale productinstellingen kunt invoeren. In plaats daarvan moet u de bijbehorende kenmerken aanmaken. Hebt u de vereiste kenmerken gemaakt, maar werkt de productupload nog steeds niet? Controleer dan of u de juiste kenmerknaam hebt gebruikt en of de spelling juist is. Raadpleeg Voldoe aan de vereisten om producten naar Google te uploaden.

Hoeveelheid referentie-eenheid niet ondersteund

De hoeveelheid van de verwijzingseenheid is anders dan de waarden die door Google worden ondersteund. De hoeveelheid moet in de productinstellingen woorden gewijzigd in 1, 10 of 100. Voor bepaalde eenheden kunnen ook andere hoeveelheden worden gebruikt. Te weten 750 ml, 50 kg en 1000 kg. Lees het artikel Producten toevoegen en instellen voor meer informatie over het bewerken van productgegevens.

Product niet zichtbaar

Elk product moet zichtbaar zijn in de winkel om ervoor te kunnen adverteren op Google. Stel het product in als zichtbaar in de productinstellingen. Lees het artikel Producten toevoegen en instellen voor meer informatie.

Geen productnaam

Elk product waarvoor u wilt adverteren op Google moet een naam hebben. Voeg een productnaam toe in de productinstellingen. Lees het artikel Producten toevoegen en instellen voor meer informatie over het bewerken van productgegevens.

Geen levermethode geselecteerd

U hebt geen levermethode geselecteerd om op Google weer te geven voor de producten die u wilt uploaden. Lees het gedeelte Producten uploaden naar Google voor meer informatie over het selecteren van een levermethode.

Levermethode niet beschikbaar in de doelmarkt

De geselecteerde levermethode is niet beschikbaar gemaakt voor de regio van uw doelmarkt. U kunt een andere levermethode selecteren zoals beschreven in het gedeelte Producten uploaden naar Google of de beschikbare regio’s voor de geselecteerde levermethode wijzigen in de instellingen van de levermethode.

Geen prijs

Elk product waarvoor u wilt adverteren op Google moet een prijs hebben. Voeg een catalogusprijs toe in de productinstellingen. Lees het artikel Producten toevoegen en instellen voor meer informatie over het bewerken van productgegevens.

Belastingmodel komt niet overeen met de opgegeven doelmarkt

Het momenteel geselecteerde belastingmodel komt niet overeen met dat van de opgegeven doelmarkt. Voor de meeste doelmarkten moet u brutoprijzen opgeven, dat wil zeggen prijzen inclusief btw. Raadpleeg Google Merchant Center Help voor meer informatie over de juiste belastinginstellingen voor uw doelmarkt. Dit betekent dat u mogelijk uw belastinginstellingen moet wijzigen om producten te kunnen uploaden naar Google. Lees het artikel Belastinginstellingen voor meer informatie.

Info

Verkoopt u alleen aan zakelijke klanten, wat betekent dat u een B2B shop hebt, dan gebruikt u waarschijnlijk netto prijzen. Maar als u uw producten wilt uploaden naar Google, moet u de prijzen aanpassen naar brutoprijzen. Om u te ondersteunen, heeft Google een aantal best practices voor business-to-business-advertenties samengesteld in Google Merchant Center Help.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 9