Een enkel product in uw winkel weergeven

Met de contentelement Productslider kunt u meerdere producten in uw winkel presenteren. Maar welk contentelement kiest u als u alleen een specifiek aanbod wilt promoten of als u zich specialiseert in één product? Hier komen de contentelementen Product en tekst en Tekst en product come in handy. van pas. Ze kunnen worden gebruikt om een specifiek product te markeren, vergezeld van een tekstelement.

Hoe een enkel product weergeven?

Ga als volgt te werk om een specifiek product te markeren met behulp van het Product en tekst of Tekst en product:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar Editor.
 2. U kunt nu een lijst van uw pagina's zien in de zijbalk van uw editor onder Pagina's . Selecteer de pagina die u wilt bewerken of voeg een nieuwe toe. Aan de rechterkant wordt een voorbeeld van de pagina weergegeven.
 3. Selecteer in de zijbalk van de editor Contentelementen.
 4. Selecteer Producten.
 5. Sleep het contentelement Product en tekst of Tekst en product naar het voorbeeldgebied en zet het neer. U kunt alleen contentelementen in de blauwe gebieden van de pagina plaatsen.
 6. Selecteer Product toevoegen.
  De weergave Product toevoegen verschijnt. Hier kunt u een product toewijzen aan het contentelement.
 7. Gebruik het veld Zoeken en toewijzen om het product van uw keuze toe te wijzen aan het contentelement. Selecteer het veld Zoeken en toewijzen om een lijst te bekijken van de producten die kunnen worden toegewezen. U kunt een specifiek product ook zoeken op naam of op productnummer. Let op: u kunt geen producten ontwerpen toewijzen.
 8. Selecteer uw gewenste product uit de lijst.
  Het geselecteerde product is te vinden in de sectie Toegewezen product direct onder het veld Zoeken en toewijzen. Het veld Zoeken en toewijzen is nu gedeactiveerd en kan niet meer worden geselecteerd. Als u het product wilt verwijderen of wisselen, selecteert u CrossIcon.png helemaal rechts van het toegewezen product om het product uit het contentelement te verwijderen. Daarna kunt u het veld Zoeken en toewijzen gebruiken om een nieuw product te zoeken en toe te wijzen.
 9. In de sectie Lay-outopties kunt u zelf bepalen of u het geselecteerde product met of zonder productdetails wilt tonen. Hier volgt een voorbeeld van beide opties:

  Met productdetails:
  Screenshot_With_details_Product_and_text_NL.png
  Zoals u kunt zien, worden de naam, de prijs en het voorraadniveau van het product weergegeven onder de hoofdafbeelding van het product. Wanneer klanten de afbeelding of de productdetails selecteren, worden ze doorgestuurd naar de detailpagina van het product.

  Zonder productdetails:
  Screenshot_Without_details_Product_and_text_NL.png
  Met deze optie wordt een Meer weergeven knop weergegeven op de hoofdafbeelding van het product. De naam, prijs en voorraad van het product worden niet getoond. Wanneer klanten de Meer weergeven knop selecteren, worden ze doorgestuurd naar de detailpagina van het product.

 10. Selecteer Opslaan.
 11. Optioneel kunt u nu Hier typen... selecteren, direct naast het toegewezen product om uw gewenste tekst toe te voegen. Daarbij kunt u gebruik maken van de opmaakopties voor teksten.

Het geselecteerde product wordt nu in uw winkel weergegeven.

Het toegewezen product wisselen

Hier leest u hoe u een toegewezen product wisselt in de contentelementen Product en tekst of Tekst en product.

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar Editor.
 2. U kunt nu een lijst van uw pagina's zien in de zijbalk van uw editor onder Pagina's. Selecteer de pagina met het contentelement Product and text of Text and product inclusief het product dat u wilt wisselen met een ander product.
 3. Selecteer de hoofdafbeelding van het momenteel toegewezen product of ga er met uw muis overheen.
 4. Selecteer EditCircleIcon.png in de rechterbovenhoek van de hoofdafbeelding van het product.
 5. Selecteer in de Toegewezen product sectie, CrossIcon.png helemaal rechts van het toegewezen product om het product uit het contentelement te verwijderen.
 6. Nu kunt u het veld Zoeken en toewijzen om gebruiken een nieuw product te zoeken en toe te wijzen.
 7. Selecteer Opslaan.

Het aan het contentelement toegewezen product is gewisseld.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2