Meer informatie over voettekstpagina's en uw voettekstmenu

U kunt de voettekst van uw online winkel op verschillende manieren aanpassen. Daarnaast uw sociale mediaprofielen in de voettekst koppelen en toevoegen van logo's van verzend- en betaalmethoden beschikbaar tijdens het afrekenproces, kunt u ook juridische en contentpagina's tonen in een voettekstmenu. In dit artikel leert u hoe u deze voettekstpagina's toevoegt, hun zichtbaarheid instelt en hun volgorde bepaalt.

Waar vindt u uw voettekstpagina's

De Contentpagina's sectie in de zijbalk van uw editor bevat twee soorten contentpagina's: Pagina's die zijn opgenomen in uw hoofdmenu bovenaan uw online winkel en pagina's die zijn opgenomen in het voettekstmenu. De pagina's van het hoofdmenu worden boven de stippellijn weergegeven en die van uw voettekstmenu worden onder die lijn weergegeven. Verder zijn alle juridische pagina's opgenomen in uw voettekstmenu.

Footer_pages_NL.png

En hier worden het voettekstmenu en de bijbehorende pagina's in de voettekst weergegeven:

Footer_ShopView_NL.png

Een pagina aan het voettekstmenu toevoegen

Standaard zijn alle juridische pagina's opgenomen in het voettekstmenu. Het is niet mogelijk om een juridische pagina naar het hoofdmenu van uw webshop te verplaatsen. Als u geen juridische pagina in het voettekstmenu wilt weergeven, kunt u de pagina verbergen. U moet voor contentpagina's beslissen of u de betreffende pagina wilt toevoegen aan het hoofdmenu of aan het voettekstmenu. De vereiste stappen zijn afhankelijk van of u de paginalocatie wilt bepalen bij het maken van de pagina of na het maken van de pagina.

Bij het maken van de pagina

Zo bepaalt u de pagina-locatie bij het maken van een pagina:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar Editor.
 2. Selecteer in de zijbalk van uw editor Pagina toevoegen.
 3. Voer in het veld Paginanaam de naam in voor de nieuwe voettekstpagina.
 4. Selecteer onder Pagina-locatie Voettekstmenu.
 5. Selecteer Opslaan.

De pagina is toegevoegd aan uw voettekstmenu. U vindt deze nu in de Contentpagina's sectie van de zijbalk van de editor.

Na het maken van de pagina

U kunt als volgt de pagina-locatie bepalen nadat de pagina is gemaakt:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar Editor. U ziet dan een lijst met uw contentpagina's in de zijbalk van de editor onder Pagina's → Contentpagina's.
 2. Selecteer EditIcon.png naast de pagina waarvan u een voettekstpagina wilt maken.
 3. Selecteer onder Pagina-locatie Voettekstmenu.
 4. Selecteer Opslaan.

U hebt van de pagina een voettekstpagina gemaakt.

De zichtbaarheid van een voettekstpagina instellen

In het voettekstmenu kunt u bepalen of een voettekstpagina al dan niet wordt getoond. Houd er echter rekening mee dat verborgen voettekstpagina's nog altijd rechtstreeks toegankelijk zijn via de pagina-URL. Verder moeten sommige juridische pagina's via een link op elke pagina van uw online winkel ter beschikking worden gesteld. Het is dus een goede oplossing om ze in de voettekst weer te geven om aan deze eis te voldoen.
Zo stelt u de zichtbaarheid in:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar  Editor.
 2. Selecteer in de onderste balk BottomBarIcon.png.
 3. Selecteer het tabblad FooterMenuIcon.png.
 4. Selecteer EyeOpenIcon.png naast de pagina die u wilt verbergen in het voettekstmenu. Het pictogram wordt dan vervangen door het volgende: EyeClosedIcon.png. U kunt op elk gewenst moment EyeClosedIcon.png selecteren om de pagina opnieuw in het voettekstmenu weer te geven.
 5. Selecteer Opslaan.

U hebt de zichtbaarheid van uw voettekstpagina bepaald.

Hoe de volgorde van de contentpagina's in het voettekstmenu bepalen

De volgorde van uw juridische pagina's in het voettekstmenu is ingesteld en kan niet worden gewijzigd. Bovendien worden de juridische pagina's altijd helemaal aan het begin weergegeven. Daarna worden de contentpagina's weergegeven die in uw voettekstmenu zijn opgenomen. U kunt de volgorde van deze contentpagina's bepalen. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Navigeer in de zijbalk van het beheer naar Editor.
 2. Selecteer in de onderste balk BottomBarIcon.png.
 3. Selecteer het tabblad FooterMenuIcon.png.
 4. Selecteer MoveIcon.png naast de contentpagina die u wilt verplaatsen.
 5. Sleep de contentpagina naar de gewenste positie. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om de contentpagina voor of tussen de juridische pagina's te plaatsen.
 6. Selecteer Opslaan.

U hebt de volgorde van de contentpagina's in uw voettekstmenu bepaald.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 4