Meer informatie over opmaakopties voor tekst

Er zijn verschillende mogelijkheden om tekst toe te voegen aan uw winkel. U kunt bijvoorbeeld contentelementen toevoegen aan uw contentpagina’s voor het weergeven van tekst zonder opmaak of tekst in combinatie met een afbeelding, video, Google Maps of een contactformulier. U kunt ook tekst invoeren op uw juridische pagina’s.

Als de tekst is ingevoerd, kunt u deze naar wens aanpassen met de volgende opmaakopties. Hou er rekening mee dat de respectievelijke opmaakoptie alleen wordt toegepast op het tekstgedeelte dat geselecteerd is.

Optie Beschrijving
TextStyleIconNL.png Selecteer de pijl van het uitklapmenu aan de rechterkant om een tekststijl te kiezen voor de geselecteerde tekst. De standaardinstelling is normale tekst, maar u kunt ook kiezen tussen verschillende koptekststijlen.
BoldIcon.png Geef de geselecteerde tekst vetgedrukt weer.
ItalicsIcon.png  Geef de geselecteerde tekst cursief weer.
UnderlineIcon.png Onderstreep de geselecteerde tekst.
QuotationIcon.png Geef de geselecteerde tekst de opmaak van een citaat.
LinkIcon.png

Voeg een koppeling toe aan de geselecteerde tekst om de bezoeker naar een bepaalde pagina te leiden. Markeer de tekst die gekoppeld moet worden en selecteer LinkIcon.png om een tekstgedeelte te koppelen. Voeg vervolgens een koppeling toe in het veld Plak of typ een koppeling en selecteer ArrowIcon.png. Het tekstgedeelte met de link is nu gemarkeerd.

UnlinkIcon.png Als de tekst al gekoppeld is, kunt u die koppeling verwijderen door dit pictogram te selecteren.
OrderedListIcon.png Geef de geselecteerde tekst weer in een genummerde lijst. Elke regel wordt apart op de lijst weergegeven.
UnorderedListIcon.png Geef de geselecteerde tekst weer in een lijst met opsommingstekens. Elke regel wordt apart op de lijst weergegeven.
TextAllignmentOptionIcon.png De geselecteerde tekst links, in het midden of rechts uitlijnen.
ButtonLinkIcon.png

Maak de geselecteerde tekst op als een knop met koppeling.

Markeer de tekst die op de knop moet worden weergegeven en en selecteer ButtonLinkIcon.png om een knop met koppeling toe te voegen. Voeg vervolgens een koppeling toe in het veld Plak of typ een koppeling en selecteer ArrowIcon.png.

De tekst wordt nu automatisch op een aparte regel geplaatst en krijgt de opmaak van een knop. Als bezoekers de knop selecteren, worden ze naar de pagina geleid door de koppeling die u hebt ingevoerd in het veld Plak of typ een koppeling.

UnlinkButtonLinkIcon.png Als de tekst al een knop met een koppeling bevat, kunt u die knop verwijderen door dit pictogram te selecteren.
ColorIcon.png Verander de letterkleur van de geselecteerde tekst.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 14